Политика за поверителност

Купувачът и Продавачът се уведомяват, че всички данни, събрани при извършване на поръчка, се обработват от сайта единствено с цел, обработка на поръчките. Информацията и данните на Купувача, свързани с доставката, се предават на Доставчиците с единствената цел да им се даде възможност да изпратят поръчаното/ите Произведения на изкуството. Те не могат при никакви обстоятелства да бъдат използвани за други цели. Доставчиците се съгласяват да гарантират сигурността на личните данни, които съхраняват за целите на изпълнение и проследяване на поръчки.