ОБЩИ УСЛОВИЯ

Фирма: „Торнадо Туинс“ЕООД
ЕИК: 206854867
Адрес:гр.София 1000,ул.Граф Игнатиев 9,вх.Б,ет.4
E-mail: tornadotwinsart@gmail.com 
Телефон: +359885940454

За Картините

– Интелектуална собственост

Всички текстове, коментари, илюстрации, произведения на изкуството и изображения, възпроизведени или изобразени на Сайта, са строго запазени съгласно авторските права, както и правата на интелектуална собственост на Продавача, за целия срок на защита на тези права и по целия свят. Като такива и в съответствие с Кодекса за интелектуална собственост, на Купувача е разрешено да използва Произведенията на изкуството само за лична употреба.

Всяко възпроизвеждане, представяне, модифициране или адаптиране изцяло или на част от Уебсайта и/или всички или част от елементите, които се появяват на Уебсайта или които са интегрирани в него, е строго забранено.

Произведенията на изкуството са представени на сайта с описание на характеристиките им. При интерес от страна на купувача може да се попълни формата за запитване и да се уточнят наличност, цена ,начин на плащане, доставка. При картина, която не е налична е възможно запитване за изработването на подобна , според предпочитанията на клиента.

– Право на анулиране

След получаване на поръчаната/ите Картини, Купувачът има 14 дневен срок, за да упражни правото си на отказ, без да се налага да посочи причина за това или да плаща неустойка.

Купувачът упражнява правото си на отказ директно от сайта, като изпрати имейл на: tornadotwinsart@gmail.com .След като Продавачът бъде уведомен по имейл и потвърди анулирането на поръчката, Купувачът ще управлява връщането на произведението и ще поеме разходите за транспорта. Ако Купувачът върне произведението , преди да изчака съгласието на Продавача и инструкции, относно управлението на връщането, възстановяване на сумата за закупената картина няма да бъде възможно. Купувачът носи пълната отговорност за разходите по доставката и евентуални щети на произведението до получаването му обратно от Продавача.

Възстановяването на преведената сума на Купувача се извършва, след като Продавачът се увери, че картината е върната надлежно опакована, без повреди и без нарушение на целостта и. Възстановената сума ще бъде преведена по същата банкова сметка ,която Купувачът е посочил при закупуването и.

Произведението трябва да бъде върнато в перфектно състояние от Купувача и в оригиналната му опаковка (или еквивалент).

– Политика за поверителност

Купувачът и Продавачът се уведомяват, че всички данни, събрани при извършване на поръчка, се обработват от сайта единствено с цел, обработка на поръчките. Информацията и данните на Купувача, свързани с доставката, се предават на Доставчиците с единствената цел да им се даде възможност да изпратят поръчаното/ите Произведения на изкуството. Те не могат при никакви обстоятелства да бъдат използвани за други цели. Доставчиците се съгласяват да гарантират сигурността на личните данни, които съхраняват за целите на изпълнение и проследяване на поръчки.

За Продуктите

– Интелектуална собственост

Всички текстове, коментари, илюстрации, произведения на изкуството и изображения, възпроизведени или изобразени на Сайта, са строго запазени съгласно авторските права, както и правата на интелектуална собственост на Продавача, за целия срок на защита на тези права и по целия свят. Като такива и в съответствие с Кодекса за интелектуална собственост, на Купувача е разрешено да използва изделията само за лична употреба.

Всяко възпроизвеждане, представяне, модифициране или адаптиране изцяло или на част от Уебсайта и/или всички или част от елементите, които се появяват на Уебсайта или които са интегрирани в него, е строго забранено.

– Договор за покупко-продажба между Купувача и Продавача

1) Всички продукти са представени на сайта с подробно описание, което позволява на Купувача да разбере характеристиките, размерите и цените им, с включени такси.

2) Купувачът избира продукт, количество и размер, който желае да закупи.

3) След избора си на Продукт(и),Купувачът следва да потвърди и приеме Условията ,посочени на сайта ,за да премине към плащане ,за което е необходимо да предостави данни за кредитната си карта ако реши, че желае да избере картово плащане или да направи банков трансфер по посочената сметка.

4) Купувачът получава имейл c потвърждение, в което се посочва, че плащането е прието. Въпреки това, договорът за продажба между Купувача и Продавача е предмет на условието, че Продуктът е наличен, офертата е приета и транзакцията е получена.

5) Всички продукти се изпращат от Продавача по Еконт или Speedy до точен адрес или офис на съответната куриерска фирма ,за адреси на доставка на територията на Република България, като поема транспортните такси. За адреси, извън страната, доставката се извършва чрез куриерските услуги на Български пощи, отново за сметка на Продавача. За целта, клиентът трябва да предостави точен адрес на доставка при попълване на поръчката. При некоректно попълнена форма, Продавачът не носи отговорност.

– Сигурност на плащанията

Избрани са строги и сигурни инструменти по отношение сигурността на методите на плащане. Сайтът е приел като метод на плащане системата PayBox, лидер в онлайн плащанията, използвайки метода за криптиране SSL (Secure Socket Layer) и 3D Secure, в момента най-ефективните системи за сигурност, и установяване на криптирана връзка директно между Купувача и банката.

Сайтът в никакъв случай няма достъп до поверителна информация, свързана с начина на плащане, който Клиентът използва. Ето защо при всяка нова поръчка ще се изискват отново да бъдат посочени данни за картата на Клиента.

– Право на анулиране

След получаване на поръчката, Купувачът има 7 дневен срок, за да упражни правото си на отказ, без да се налага да посочи причина за това или да плаща неустойка.

Купувачът упражнява правото си на отказ директно от сайта, като изпрати имейл на: tornadotwinsart@gmail.com . След като Продавачът бъде уведомен по имейл и потвърди анулирането на поръчката, Купувачът ще управлява връщането на поръчката и ще поеме разходите за транспорта. Купувачът носи пълната отговорност за разходите по доставката и евентуални щети на продукта до получаването му обратно от Продавача.

Възстановяването на преведената сума на Купувача се извършва, след като Продавачът се увери, че поръчката е върната надлежно опакована, неизползвана, без повреди и без нарушение на целостта и. Възстановената сума ще бъде преведена по същата банкова сметка ,която Купувачът е посочил при закупуването и.

– Политика за поверителност

Купувачът и Продавачът се уведомяват, че всички данни, събрани при извършване на поръчка, се обработват от сайта единствено с цел, обработка на поръчките. Информацията и данните на Купувача, свързани с доставката, се предават на Доставчиците с единствената цел да им се даде възможност да изпратят поръчката. Те не могат при никакви обстоятелства да бъдат използвани за други цели. Доставчиците се съгласяват да гарантират сигурността на личните данни, които съхраняват за целите на изпълнение и проследяване на поръчки.